HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 15.

David beschrijft een rechten burger van Sion of lidmaat van Gods kerk, die niet zal verloren gaan in eeuwigheid.

De ware burgers van Sion
1

EEN psalm van David.
HEERE, wie zal verkeren in Uw 1tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?

2

aDie 2oprecht wandelt en gerechtigheid werkt, en die 3met zijn hart de waarheid spreekt;

3

Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezel geen kwaad doet, en geen smaadrede 4opneemt tegen zijn naaste;

4

In wiens ogen de 5verworpene veracht is, maar hij eert degenen die den HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn 6schade, evenwel verandert hij niet;

5

Die zijn geld niet geeft op 7woeker en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet 8wankelen in eeuwigheid.