Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Statenvertaling 1 Petrus Inleiding)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

DE EERSTE ALGEMENE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTELPETRUS

INHOUD VAN DEZEN ZENDBRIEF.

DE apostel Petrus, dewijl hij voornamelijk zijn apostelambt onder de besnijdenis bediende, Gal. 2:9, schrijft dezen zendbrief aan de gemeenten der verstrooide Joden die in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië tot het geloof in CHRISTUS gebracht waren; en dat om hen aan de ene zijde in de aangenomen waarheid te versterken, en aan de andere zijde om hen tot hun schuldigen plicht te vermanen, gelijk hij hfdst. 5:12 betuigt. Deze zendbrief begrijpt inzonderheid deze leden: Eerst, na het opschrift des briefs in de eerste twee verzen vervat, doet de apostel een korte verklaring van de evangelische leer, en verhaalt de voornaamste weldaden die wij door CHRISTUS verwerven, tot vers 13 van het eerste hoofdstuk. Daarna, uit de overdenking der verlossing door CHRISTUS geschied, vermaant hij hen tot een christelijken wandel, zo in het gemeen tot vers 13 van het tweede hoofdstuk, als in het bijzonder, namelijk de onderdanen tot gehoorzaamheid aan hun overheden, de dienstknechten tot gehoorzaamheid aan hun heren, en de getrouwde vrouwen en mannen tot hun onderlingen schuldigen plicht, tot vers 8 van het derde hoofdstuk, van welk achtste vers voort hij wederom keert tot gemene vermaningen, en inzonderheid van liefde, lijdzaamheid en matigheid tot het einde van het vierde hoofdstuk. In het begin van het vijfde hoofdstuk vermaant hij de ouderlingen van hun schuldigen plicht in het weiden van hun kudden, en de jongen van hun plicht, en allebeiden tot nuchterheid en waken tegen den duivel, tot vers 10 toe. Van waar af hij den brief besluit met een ernstig gebed tot God voor hen, en met onderlinge groet.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen