Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 99)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 99

1 Onze God Die is
Een Koning gewis;
Daarom ook nu raast
Dat volk gans verdwaasd.
Op cherubim voort
Vaart God ongestoord;
Dies moet dat gans’ aardrijk
Hem vrezen algelijk.
2 Zeer groot is de HEER’,
Verheven in eer,
In Sion met kracht;
Dies ieder geslacht
Moet den Name Zijn
Met zang prijzen fijn;
Want hij is wonderbaar,
En zeer heilig voorwaar.
3 De Koning niet slecht
Heeft zeer lief dat recht,
En rechtvaardigheid,
Met de billigheid.
Daar leidt de Heere
Jakob met ere,
Naar Zijn woord met bescheid,
In der gerechtigheid.
4 Lovet nu dan vrij
Onzen God zeer blij,
En valt met ootmoed
Voor Hem nu te voet;
Zijn Naam is heilig.
Mozes goedwillig
En Aäron, die t’zaam
Gods dienaars zijn bekwaam.
Pauze
5 Die en Samuël
Zijn naar Gods bevel
Biddende, verhoord,
Naar Zijn Godd’lijk woord.
Uw volk beladen,
Als zij U baden,
Waren van U ontvaân,
En verhoord van stond’ aan.
6 Uit de wolken klaar
Sprak Hij met hen daar,
En toonde hen bloot
De kolomme rood.
Zij onbezwaret
Hebben bewaret
Zijn woord ende verbond,
’t Welk kwam uit Zijnen mond.
7 Gij, Die onz’ God zijt,
Hebt verhoord altijd
Uw volk; de misdaad
Hebt Gij vroeg en spaad’
Hen gans vergeven;
Doch Gij daarneven
Hebt, zonder onderlaat,
Gestraft haar zonden kwaad.
8 Den HEERE nu prijst,
Hem ere bewijst;
Wilt Hem bidden aan
Op Zijnen berg zaan,
Naar Zijn gevallen;
Want boven allen
Is Hij heilig en goed;
Dies elk Hem loven moet.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen