Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 96)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 96

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft ’s HEEREN Naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermere.
2 Nu moet uw tong de heid’nen noden;
Meldt allen volken Zijn geboden;
Vertelt Zijn wond’ren en Zijn eer.
Groot en prijswaardig is de HEER’,
En vreeslijk boven al de goden.
3 Al d’ afgoôn zijn slechts ijdelheden;
Maar God, Die van ons wordt beleden,
Is ’t Die de heem’len heeft gesticht,
En voor Zijn Godd’lijk aangezicht
Zet eer met majesteit haar treden.
4 Hoe blinkt het alles door vertoning
Van sterkt’ en sieraad in Zijn woning!
Geef dan, o allerlei geslacht,
Den roem van heerlijkheid en kracht
Aan Isrels groten God en Koning.
Pauze
5 Geeft d’ eer aan ’t eeuwig Opperwezen;
Zijn Naam wordt nooit genoeg geprezen;
Verheft Zijn deugden, blij te moê;
Brengt in Zijn huis Hem offer toe,
Hem, Dien de volken moeten vrezen.
6 Aanbidt Hem need’rig al uw leven,
Hem, Die, in ’t heiligdom verheven,
Een Godd’lijk licht van Zich verspreidt.
Leer, aarde, voor Zijn majesteit,
Leer voor Zijn aangezichte beven.
7 Zegt, om de heid’nen te verlichten:
De HEER’ regeert, Die d’ aard’ wou stichten,
Dies zij, bevestigd t’ allen stond,
Nooit wank’len zal op haren grond;
Hij zal naar ’t recht de volken richten.
8 Dat zich de hemelen verblijden;
Verheugd zij d’ aard’ aan alle zijden,
Verheugd de volheid van de zee;
Het veld spring’ op met al het vee,
En ’t woud moet juichend God belijden.
9 ’t Juich’ al voor ’t aangezicht des HEEREN;
Hij komt, Die d’ aarde zal regeren
En richten vol van majesteit;
De wereld zal gerechtigheid,
Het mensdom Zijne waarheid eren.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen