Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 58)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 58

1 Gij raadsheren, laat mij toch horen,
Die mij tegen zijt allegaar;
Zegt mij eens ter trouwe voorwaar:
Is ’t ook recht, dat gij u neemt voren?
Zegt gij Adams kind’ren wel ân?
Zoekt gij recht te doen iederman?
2 Och neen gij, maar in uwe dagen
En bedenkt gij niet dan boosheid
En allerlei ongerecht’heid,
Met uw valse maten en wagen.
De bozen zijn van God zo zaan
Vervreemd, als zij ’t leven ontvaân.
3 Zo haast zij verwerven dit leven,
Door leugenen wijken zij af;
Zij gaan zwanger met gif zeer straf,
Als een slange tot kwaad begeven;
Als een adder loos die niet hoort
Des gezangs niet een enkel woord.
4 Zij wil den tovenaar niet horen,
Hoe lief en schoon dat hij ook spreekt.
De keel en tanden, HEER’, hun breekt
Door Uw kracht, die Gij pleegt t’ oorboren;
Breekt hun de tanden; want zo fel
Zijn zij als jonge leeuwen snel.
Pauze
5 Als water dat daar vloeit op aarden,
Zullen zij ook van zelfs vergaan.
Haar pijlen, die ze schieten zaan,
Zullen t’zamen gebroken werden.
Zij werden haastelijk versmacht,
Als slakken, die niemand en acht.
6 Gelijk een ontijdig kind stervet,
Eer ’t den dag ziet of zonneschijn;
Gelijk onrijpe vruchten zijn,
Haast verdwijnt, alzo ook verdervet
God de jonge doornen met smaad,
Eer ze rijp worden en gans kwaad.
7 Dan zal de vrome verheugd wezen,
Die met benauwdheid was bevaân,
Ziende de godd’lozen vergaan,
Door de wrake Godes geprezen.
Hij zal hem baden in dat bloed
Des bozen, en zo spreken vroed:
8 De rechtvaardige zal niet lijden
Tevergeefs, dat is openbaar.
Hij zal zulks genieten hiernaar,
En hem zeer heerlijk nog verblijden.
Want een Rechter zal de God mijn
Over goeden en kwaden zijn.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen