Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen De Tien Geboden Des Heeren 201 17 Psalm 140)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Gezangen

I. De Tien Geboden des Heeren
Éxodus 20:1-17
Wijze: Psalm 140

1 Heft op uw hart, opent uw oren,
Gij hard volk en traag in ’t verstaan;
Wilt uwes Gods stemme nu horen,
En Zijn geboden gadeslaan.
2 Ik ben, zeid’ Hij, uw God en HEERE,
Die u hebbe gemaakt gans vrij
Van ’t juk ’twelk u bezwaarde zere;
Hebt geen ander’ god nevens Mij.
3 Laat u geen beeld maken noch snijden
Van enig ding in ’t aardse dal;
Zo gij die eert t’ enigen tijden,
Uwe God zeer jaloers zijn zal.
4 IJdellijk Zijnen Naam geprezen
Zult gij niet nemen in den mond;
Want hij zal niet onschuldig wezen,
Die dien misbruikt t’ eniger stond.
5 Arbeidt zes dagen, en met lusten
Viert den zevenden, Gods Woord smaakt;
Want God wild’ op dien dag Zelf rusten
Van ’t werk dat Hij hadde gemaakt.
6 Vader en moeder zult gij eren,
Opdat gij lang in voorspoed leeft,
En op aarde zeer moogt vermeren,
Die u God tot een herberg geeft.
7 Doodslag en toorne zult gij mijden;
All’ onkuisheid vliedt en afbreekt.
Steelt niet, al moest gij gebrek lijden;
Geen vals’ getuigenisse spreekt.
8 Van begeren zult gij u wachten,
Des naasten huis en wijf nu voort;
Naar zijn knecht of vee wilt niet trachten,
Noch naar al wat hem toebehoort.
9 O God, Uw woord zeer groot van machten,
Luidt klaarder dan enig metaal;
Geef ons de genaad’ en de krachten,
Om die te houden altemaal.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen