Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 40)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 40

1 Nadat ik langen tijd hebbe verwacht
Den wille Gods in mijn ellend’,
Zo heeft Hij Hem tot mij gewend,
En heeft verhoord in den nood mijne klacht.
Uit den slijk zeer onreine
En een afgrond niet kleine
Met kracht Hij mij uittoog;
Hij heeft mijn voeten vast
Tot Zijn wegen gepast,
Op een steenrots zeer hoog.
2 In mijnen mond heeft Hij een lofzang zoet
Gegeven; dies werdt Hij geëerd;
Daardoor het volk zal zijn geleerd,
Om den HEER’ te verwachten met lankmoed.
Welzalig zal hij wezen
Die hoopt op God geprezen,
En op Hem vast blijft staan;
Latende hen die stout
Liegen zeer menigvoud,
Die haast zullen vergaan.
3 HEER’ God, Uwe werken zijn wonderlijk,
Gij denkt op ons, Heer’ goedertier,
Zodat niemand in ’t leven hier
Uwe gaven kan melden zonderlijk;
Zou ik die alt’zaam loven,
’t Getal gaat mij te boven.
Slachtoffer nu voortaan
Laat Ik, ’twelk Gij niet wilt;
Maar Gij hebt, Heere mild,
D’ oren Mij opgedaan.
4 Schuldoffer hebt Gij van Mij begeerd niet
Voor de zonde; dan sprak Ik vrij:
Zie, hier ben Ik, daar staat van Mij
Geschreven in Uw wetboek, zo elk ziet,
Dat Ik Uwen wil billig
Volbrengen zal gewillig.
Zulks doe Ik ook, Mijn God;
Al Uw voornemen goed
Draag Ik in Mijn gemoed,
En houd ook Uw gebod.
Pauze
5 Ik wil verkonden Uw gerecht’heid klaar
In de gemeenten overluid;
Gij weet uit wat hart dat zulks spruit;
Ik heb Uwe daden geroemd eenpaar.
Van Uw waarheid standvastig
En van Uw hulpe krachtig
Spreek ik tot groot en kleen.
Ik prijs, HEER’, Uw goedheid
En Uw getrouwigheid
Midden in Uw gemeent’.
6 Uwe goedheid zult Gij, HEER’, nimmermeer
Van mij weren tot genen tijd;
Maar mij bijstaan in dezen strijd,
En altijd bewaren tot Uwe eer.
’t Kruis wil mij overvallen
Ende mijn zonden allen;
’t Gezichte mij ontwijkt;
Ik heb meer lijdens stijf
Dan haren aan mijn lijf;
’t Harte mij gans bezwijkt.
7 O God, verlos mij nu genadelijk,
Kom mij te hulp, o HEER’, zeer haast.
Laat toch beschaamd zijn en verbaasd,
All’ die mijn dood zoeken gestadelijk;
Dat ze schande beërven,
Die mij willen verderven
En mij bespotten koen.
Hen toekome met kracht,
Dat ze hadden bedacht
Mij list’lijk aan te doen.
8 Maar in U zijn zij verheugd en verblijd,
Die met nood zijnde zeer benauwd,
Op U alleen hebben vertrouwd;
Dat ze zeggen: God zij gebenedijd.
Arm ben ik en ellendig,
Maar mijn God zeer bestendig
Zorgt voor mij nu voortaan;
Gij helpt mij door Uw kracht,
Gij hebt ook op mij acht;
Wil mij altijd bijstaan.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen