Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 12)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 12

1 Behoud, o HEER’, wil ons te hulpe komen,
Daar ’t volk ontbreekt, dat liefd’ en vree betracht,
De trouw bezwijkt, en ’t klein getal der vromen
Nog kleiner wordt in ’t menselijk geslacht.
2 ’t Is al bedrog en valsheid, wat zij spreken;
De vleierij, een bron van bitt’re smart,
Glijdt van de tong als vloeiend’ oliebeken;
Zij spreken niet dan met een dubbel hart.
3 De HEER’, Die ’t waar’ van ’t vals’ kan onderscheiên,
En ’s mensen hart, hoe listig ook, doorziet,
Snij’ spoedig af de lippen die ons vleien,
De trotse tong, wier grootspraak elk verdriet.
4 Die zeggen: “Wij, wij zullen zegepralen
Met onze tong, zij staat in ons geweld;
Wat oppermacht zet onze lippen palen?
Wie is de heer die ons de wetten stelt?”
5 “Omdat Mijn volk verwoest wordt en verdreven;
Omdat het kermt, nooddruftig treurt, en zucht,
Zal Ik”, zegt God, “Mij nu ter hulp begeven,
En drijven die hen aanblaast, op de vlucht.”
6 Des HEEREN woord is rein, en al Zijn spreken
Is zuiver, als het allerfijnst metaal;
Nooit is het schuim van ’t zilver zo geweken,
Schoon in den kroes gelouterd zevenmaal.
7 Gij zult Uw volk, in bange tegenspoeden,
Hoe ’t ga, o HEER’, bewaren door Uw kracht;
Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden
Voor dit verdraaid en wrevelig geslacht.
8 De boze keurt zich vrij van alle banden,
En draaft rondom, terwijl hij ’t land beroert;
Daar ’t snoodste volk de teugels krijgt in handen,
En tot den top van eer wordt opgevoerd.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen