Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 111)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 111

1 Looft, Hallelujah, looft den HEER’!
Mijn ganse hart verheft Zijn eer;
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen;
’k Zal, met d’ oprechten onderling
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.
2 Des HEEREN werken zijn zeer groot;
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijv’rig en bestendig;
Zijn doen is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En Zijn gerechtigheid onendig.
3 Hij maakte, Hij Die heerlijk is,
Zijn wond’ren een gedachtenis;
Hij is barmhartig en genadig;
Hij gaf hun die Hem vrezen, spijs;
En, Zijnen groten Naam ten prijs,
Gedenkt Hij Zijn verbond gestadig.
Pauze
4 Hij heeft de kracht Zijns werks getoond
Aan ’t volk waarbij Hij gunstrijk woont;
Hij gaf, ten hunnen nutt’ en voordeel,
Hun d’ erve van het heidendom.
Des Heeren werken zijn alom
En altoos waarheid, recht en oordeel.
5 ’t Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb’re steunpilaren;
Hij is het Die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal ’t verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.
6 Zijn Naam is heilig en geducht;
De vijand beeft op Zijn gerucht;
Maar ’s HEEREN vrees zal altoos wezen
’t Begin der wijsheid; wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand;
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen