Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 21)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 21 ©

VAN HET UITERSTE VAN DE MENS

1

Vr. Zal de mens altijd leven?
Antw. Nee. Het is den mensen gezet éénmaal te sterven, en daarna het oordeel. Hebr. 9:27.

2

Vr. Sterft dan al wat aan de mens is?
Antw. Neen; de ziel is onsterfelijk. Matth. 10:28. En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

3

Vr. Hoeveel wegen zijn er voor de zielen na de dood?
Antw. Maar twee: hel of hemel. Matth. 7:13,14. Wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden.

4

Vr. Gaan de zielen daar direct heen na de dood?
Antw. Ja; gelijk blijkt in Lázarus en de rijke man. De rijke man hief zijn ogen op in de hel, en Lázarus werd gedragen in Abrahams schoot. Luk. 16:22,23. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.

5

Vr. Is er geen vagevuur?
Antw. Nee. Openb. 14:13. En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. De moordenaar ging zonder vagevuur direct naar de hemel. Luk. 23:43. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen