Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 10 1)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 10.1 ©

Van Adams val

1

Vr. Heeft de mens dat beeld nog?
Antw. Nee; hij heeft het verloren door de zonde.

2

Vr. Wat was de eerste zonde van de mens?
Antw. Het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads.

3

Vr. Waar stond die boom?
Antw. In het paradijs.

4

Vr. Welke vrucht groeide daaraan?
Antw. Dat is onbekend.

5

Vr. Wie at daar het eerst van, Adam of Eva?
Antw. Eva.

6

Vr. Door wie werd zij verleid?
Antw. Door de duivel, door middel van een slang. Gen. 3:1-7. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden; en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. Openb. 12:9. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. Joh. 8:44. Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen.

7

Vr. Wat maakte die haar wijs?
Antw. Dat zij niet zou sterven, maar als God zijn, kennende goed en kwaad.

8

Vr. Door wie werd dan Adam verlokt?
Antw. Door zijn vrouw; die gaf hem, en hij at.

9

Vr. Waar leest u de geschiedenis van de val?
Antw. In Genesis 3.

10

Vr. Welke gevolgen had die zonde voor Adam en Eva?
Antw. 1. het verliezen van Gods beeld; 2. het gevoel dat zij naakt waren; 3. schrik in het geweten; 4. uitwerping uit het paradijs; 5. de dood.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen