Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 6 Over De Schepping)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

6. OVER DE SCHEPPING

1

Voert God Zijn besluiten ook uit?
Ja, in de tijd, door Zijn werken.

2

Hoe zijn Gods werken in de tijd te onderscheiden?
In:
- Zijn werken in de natuur;
- Zijn werken in de genade.

3

Hoe zijn Gods werken in de natuur te onderscheiden?
In:
- het werk van de schepping;
- het werk van de voorzienigheid.

4

Wat is scheppen?
Door een almachtige daad van een enkele wil iets voortbrengen.
Openb. 4:11. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

5

Wie is de Schepper van alles?
De drie-enige God.
Gen. 1:1. In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

6

Wanneer heeft Hij alles geschapen?
In den beginne.

7

Waaruit is alles geschapen?
Uit niets.
Rom. 4:17. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren.

8

Waar leest men de geschiedenis van de schepping?
In Genesis 1.

9

In hoeveel tijd schiep God alles?
Het stof in één ogenblik, en de verdere ordening van de schepping in zes dagen.

10

Zijn ook de engelen geschapen?
Ja.
Ps. 104:4. Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.

11

Wat zijn engelen?
Gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. Hebr. 1:14.

12

Wanneer zijn zij geschapen?
Waarschijnlijk op de eerste dag, want toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, zongen de morgensterren tezamen vrolijk, en al de kinderen Gods juichten. Zie Job 38:6, 7.

13

Schiep God de engelen goed of kwaad?
Goed, want God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Gen. 1:31.

14

Zijn zij allemaal goed gebleven?
Nee, een deel van hen is afgevallen. Zij zijn duivelen in de hel geworden.
Jud. vs. 6. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

15

Wie waren de eerste mensen?
Adam en Eva.

16

Waaruit schiep God Adam?
Uit het stof der aarde. Genesis 2.

17

Waaruit schiep God Eva?
Uit een rib van Adams lichaam. Genesis 2.

18

Uit hoeveel delen bestaat de mens?
Uit twee: ziel en lichaam.

19

Werd hun ziel ook uit het stof geschapen?
Nee, die kwam onmiddellijk van God. Hij blies er een levende ziel in. Genesis 2.

20

Wat is de ziel?
Een onsterfelijke geest, waardoor wij leven en ons verstand gebruiken.

21

Wat deed God op de zevende dag?
Hij rustte en Hij heiligde die dag. Genesis 2.

22

Was God dan vermoeid van het scheppen?
Nee, de Schepper van de einden der aarde wordt noch moede noch mat. Jes. 40:28.

23

Wat wil het dan zeggen dat Hij rustte?
Dat Hij ophield met scheppen.

24

Waartoe heeft God de wereld geschapen?
De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil, dat is, tot Zijn heerlijkheid. Spr. 16:4.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen