Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 64)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 64

1 ’t Behaag’ U mij gehoor te geven;
Ik zend mijn klaagstem tot Uw troon;
O Heer’, dat zich Uw hulp vertoon’;
Laat mij voor ’s vijands macht niet beven;
Behoed mijn leven.
2 Verberg mij voor de listigheden,
En voor den heimelijken raad
Der bozen, die geneigd tot kwaad,
Oproerig in hun doen en reden,
Steeds onrecht smeden.
3 Bescherm mij tegen ’t wreed vermogen,
Van hen wier tong is als een zwaard;
Wier taal, met bitterheid gepaard,
Tot pijlen dient op hunne bogen,
Om t’ orelogen.
4 Zij leggen lagen voor de vromen,
Verschuilen zich voor hun gezicht,
En treffen straks hen met hun schicht;
Waardoor zij wreed hen om doen komen,
En niemand schromen.
5 ’t Is ’t kwaad, waarin z’ elkander sterken,
Dat hun tot samenspraak verstrekt;
Hun strikken houden zij bedekt;
Zij zeggen van hun boze werken:
“Wie zal die merken?”
Pauze
6 Hun drift, aan snood bedrog verbonden,
Spitst daag’lijks zich op listigheên.
Hun hart, hun binnenst’ peinst alleen
Op vals’ en ereloze vonden,
Om elk te wonden.
7 Maar God, aanschouwend al hun lagen,
Die bloot zijn voor Zijn aangezicht,
Zal ijlings met een scherpen schicht
Hen treffen, en, door zware plagen,
Hen straf doen dragen.
8 Hun tong, die and’ren durfd’ onteren,
En ware vromen trots versmaân,
Zal zelf met schande hen belaân;
Ja, elk zal hun den rug toekeren,
En hen verneêren.
9 Dan zullen alle mensen vrezen;
Het werk verheffen van den Heer’;
Zijn lof verbreiden en Zijn eer,
En op Zijn daân, alom geprezen,
Oplettend wezen.
10 ’t Rechtvaardig volk zal zich verblijden,
Betrouwend op den HEER’ alleen;
D’ oprechten zullen, weltevreên,
Terwijl zij Hem hun harten wijden,
Zijn Naam belijden.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen