Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 136)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 136

1 Danket God nu openlijk,
Hij is toch zeer vriendelijk;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
2 Zingt God; want Hij is zeer groot,
Wijd boven d’ afgronden dood;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
3 Wilt onzen God vereren,
Hij is een Heer’ der heren;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
4 Prijst Hem, Die wonderen doet
Door Zijn kracht in overvloed;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
5 Die den hemel gemaakt heeft,
En een heerlijk sieraad geeft;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
6 Die op ’t water d’ aarde zwaar
Wijd uitgestrekt heeft voorwaar;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
7 Die sierde des hemels troon
Met lichten zeer groot en schoon;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
8 Die de zonne laat uitgaan,
Om den dag zo voor te staan;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
9 Die de maan en sterren klaar
Laat heersen des nachts eenpaar;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
1e Pauze
10 Die in Egypte met macht
D’ eerstgeboorn’ heeft omgebracht;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
11 Die Zijn volk van Israël
Heeft verlost uit angst zeer fel;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
12 Door Zijn hand zeer sterk met macht,
En door Zijnen arm vol kracht;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
13 En Die de baren zeer wreed,
Des meers deelde wijd en breed;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
14 Die Israël liet voortaan
Droogvoets door ’t Rode Meer gaan;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
15 Die Farao met zijn kracht
In ’t meer haast heeft omgebracht;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
16 Die ook gaf den volke Zijn
Dat geleid’ door de woestijn;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
17 Die de koningen rebel
Versloeg in Zijn gramschap snel;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
18 De reuzen sterk onbezorgd
Heeft de Heer’ Zelven verworgd;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
2e Pauze
19 Zijn hand sloeg den Amorijt
Sihon tot niet in den strijd;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
20 Og, den koning van Basan,
Bracht God ook alzo daarvan;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
21 Dit land vol met overvloed
Gaf Hij ’t volk tot een erfgoed;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
22 Dat verkreeg Hij in den strijd
Den Zijnen t’ eeuwiger tijd;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
23 Hoe wij meer waren bezwaard,
Hoe ons meer hielp God vermaard;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
24 Hij bracht ons uit de handen
Aller onzer vijanden;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
25 Hij is ’t Die de spijze geeft
Alles wat ter wereld leeft;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
26 Looft den Name Gods gewis,
Die een Heer’ des hemels is;
Want Zijn grote goedigheid
Geduurt in der eeuwigheid.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen