Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 20 2 Over Het Heilig Avondmaal)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

20.2 OVER HET HEILIG AVONDMAAL

1

Waarom gaat men dikwijls aan het Heilig Avondmaal?
Omdat het een sacrament is van voortdurende opwas in het geloof.

2

Waarom wordt het Avondmaal of Nachtmaal genoemd?
Omdat Christus het in de avond of nacht heeft ingesteld.

3

Wanneer heeft Hij dat ingesteld?
In de nacht waarin Hij verraden werd. Matthéüs 26.

4

Wat zijn de uiterlijke tekenen bij het Avondmaal?
Brood en wijn.

5

Wat voor brood?
Gewoon en voedzaam brood.

6

Mag men ouwels bij het Avondmaal gebruiken?
Nee, die beelden de geestelijke voeding niet genoeg af.

7

Wat betekent het brood bij het Avondmaal?
Het lichaam van Christus.
1 Kor. 11:24. En als Hij gedankt had, brak Hij het en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

8

Moet dat brood beslist gebroken worden?
Ja, om af te beelden dat het lichaam van Christus voor ons gebroken is.

9

Wat voor wijn moet men bij het Avondmaal gebruiken?
Dat is niet belangrijk.

10

Moet de wijn niet met water gemengd worden?
Nee, dat is nergens bevolen.

11

Wat betekent de wijn?
Het bloed van Christus.
1 Kor. 11:25. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des Avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.

12

Waarop wijst het uitgieten van de wijn?
Dat het bloed van Christus voor ons vergoten is.

13

Is het brood alleen niet genoeg bij het Avondmaal?
Nee, Christus zegt ook: Drinkt allen daaruit.
Matth. 26:27. En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit.

14

Ziet dat op alle gelovigen?
Ja.
1 Kor. 11:28. De mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood en drinke van den drinkbeker.

15

Is Christus ook lichamelijk onder de tekenen van het Avondmaal aanwezig?
Nee, Zijn menselijke natuur is alleen in de hemel.
Hand. 3:21. Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

16

Verandert brood en wijn dan niet in Zijn vlees en bloed?
Nee, het blijft brood en wijn, ook nadat de zegen erover uitgesproken is.

17

Hoe kan Christus dan zeggen: Dat is Mijn lichaam?
Dat wil zeggen: dat betekent Mijn lichaam.

18

Spreekt de Heilige Schrift wel meer zo?
Ja, dikwijls.
1 Kor. 10:4. De steenrots was Christus.
Dat wil zeggen: de steenrots betekende Christus.

19

Kan men Christus Zelf in het Avondmaal eten of drinken?
Lichamelijk niet, maar geestelijk wel.

20

Wat betekent het om Christus geestelijk te eten?
Hem door het geloof aan te nemen.

21

Voor wie is het Avondmaal ingesteld?
Alleen voor de gelovigen.

22

Is het niet voor kinderen ingesteld?
Nee, omdat die zichzelf niet kunnen beproeven.

23

Waarover moet men zich beproeven?
- Of onze zonden ons van harte leed zijn;
- of wij in Christus geloven;
- of wij ons geloof uitdrukken in een heilige levenswandel.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen