Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Belijdenis Apostolische Geloofsbelijdenis)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENISof de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld Christelijk geloof

1
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
3
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8
Ik geloof in den Heiligen Geest.
9
Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10
vergeving der zonden;
11
wederopstanding des vleses;
12
en een eeuwig leven.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen