Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 62)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 62

1 Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn Rotssteen wezen,
Mijn Heil, mijn Hulp in mijn gebrek,
Mijn Toevlucht en mijn hoog Vertrek;
Ik zal geen grote wank’ling vrezen.
2 Hoelang, o wreedaards, zoekt gij dan
Het kwade nog van zulk een man?
Uw kracht is veel te zwak en teder;
Haast sterft gij allen door Gods hand;
Zo stort een ingebogen wand,
Een aangestoten muur terneder.
3 Zij raadslaan slechts, vervoerd door haat,
Om hem uit zijnen hogen staat
Te stoten met bedrog; en zoeken
Met lust hiertoe een leugenvond;
Zij zeeg’nen wel met hunnen mond,
Maar ’t godd’loos hart doet niets dan vloeken.
4 Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken;
Hij is mijn Rots, mijn Heil in nood,
Mijn hoog Vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank’len, noch bezwijken.
Pauze
5 In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn Toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart;
Stort voor Hem uit uw ganse hart;
God is een Toevlucht t’ allen tijde.
6 Gemene lieden immers zijn
Slechts ijdelheid, een damp, een schijn;
De groten anders niet dan logen;
Zij zouden, hoe hun hart zich vleit,
Nog lichter zijn dan d’ ijdelheid,
In ene weegschaal opgewogen.
7 Vertrouwt, wat uw begeert’ ook zij,
Nooit op geweld of roverij,
En wordt niet ijdel, als ’t vermogen
Gedurig aanwast; waakt en let,
Dat gij het hart er nooit op zet;
Zo wordt ge door geen schijn bedrogen.
8 Eenmaal sprak God tot mij een woord,
Tot tweemaal toe heb ik ’t gehoord:
Dat ’s HEEREN zijn de sterkt’ en krachten.
Ook is bij U de goedheid, Heer’;
Dies heeft van U elk sterv’ling weer
Vergelding naar zijn werk te wachten.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen