Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 141)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 141

1 Ik roep U, HEER’, aan in nood niet klein,
Haast U genadelijk tot mij;
Open mij nu Uw oren vrij,
Dewijl ik roepe tot U allein.
2 Tot U klimme mijn gebed gemein,
Evenals van reukwerk zeer zoet;
Mijn handen gestrekt in ootmoed,
Ontvang als een spaad offer zeer rein.
3 Houd altijd, o HEER’, toe mijnen mond;
Regeer ook mijn lippen nu meer;
Dat niets kwaads tot Uwer oneer
Daaruit komme tot eniger stond.
4 Neig mijn harte niet tot stukken loos,
Dat ik niet en hebbe te doen
Met de mensen in boosheid koen,
En niet en smake haren roof boos.
5 Dat mij de vrome vermaan’ eenpaar,
Ik wil ’t vriendelijk dulden fijn;
Zulks zal mij op mijn hoofd ook zijn
Als een balsem liefelijk en klaar.
Pauze
6 Maar zeer haast zal ik zien onverwacht
De godd’lozen in zulk ellend’,
Dat ik voor hen nog in het end
Zal God moeten bidden met aandacht.
7 Als haar overheren boos en fel
Van bovenaf worden gestoord,
Dan worden mijn woorden gehoord,
Als die goed zijn en gesproken wel.
8 Gelijk ’t hout en steen zijn uitgespreid,
Als men ze klieft en breekt zeer klein,
Alzo zijn onz’ benen gemein
Omtrent onze graven uitgebreid.
9 O Heer’, in mijn lijden en verdriet
Tot U hef ik mijn ogen vrij;
Mijn Troost en mijn Hope zijt Gij,
En laat mijn harte versagen niet.
10 Hoed mij, dat ik niet worde gevaân
In de strikken mij voorgesteld;
En met banden niet zij gekweld,
Die mij de bozen stedes voorslaan.
11 Zij moeten zelve wezen verstrikt
In haar eigen netten alt’zaam;
Opdat ik gezond en bekwaam,
Daarvan vrij zij en worde verkwikt.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen