Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 46)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 46

1 God is een Toevlucht voor de Zijnen;
Hun Sterkt’, als zij door droefheid kwijnen;
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar
In zielsbenauwdheid, in gevaar;
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d’ aard’ uit hare plaats mocht wijken;
Schoon ’t hoogst gebergt’ uit zijne stee
Verzet wierd in het hart der zee.
2 Laat vrij het schuimend zeenat bruisen;
D’ ontroerde waat’ren hevig ruisen;
De golven mogen, door haar woên,
Het berggevaarte daav’ren doen;
De stad, het heiligdom, de woning
Van God, den allerhoogsten Koning,
Wordt in haar muren, t’ allen tijd,
Door beekjes der rivier verblijd.
3 Geen onheil zal de stad verstoren,
Waar God Zijn woning heeft verkoren;
God zal haar redden uit den nood,
Bij ’t dagen van het morgenrood.
Men zag de heid’nen kwaad beramen;
De koninkrijken spanden samen;
Maar God verhief Zijn stem, en d’ aard’
Versmolt, voor ’s Hoogsten toorn vervaard.
Pauze
4 De HEER’, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren.
De Heer’, de God van Jakobs zaad,
Is ons een Burg, een Toeverlaat.
Komt, wilt op ’s HEEREN daden merken;
Aanschouwt des Hoogsten grote werken.
Zijn macht, die nooit te stuiten is,
Maakt d’ aarde tot een wildernis.
5 God stilt, alom, het orelogen;
Zijn arm verbreekt de taaie bogen;
Doet spies en speer aan stukken slaan,
En wagens door het vuur vergaan.
Laat af, dus spreekt de Heer’ der heren;
Weet, Ik ben God; elk moet Mij eren;
Het heidendom, ja, ’t gans heelal
Verhoge Mij met lofgeschal.
6 De HEER’, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren.
De Heer’, de God van Jakobs zaad,
Is ons een Burg, een Toeverlaat.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen