Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 146)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 146

1 Prijs den HEER’ met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
’k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
’k Zal, zolang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
2 Vest op prinsen geen betrouwen,
Waar men nimmer heil bij vindt:
Zoudt g’ uw hoop op mensen bouwen?
Als Gods hand hun geest ontbindt,
Keren zij tot d’ aarde weêr,
Storten met hun aanslag neer.
3 Zalig hij die, in dit leven,
Jakobs God ter Hulpe heeft!
Hij, die, door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
Vestigt op den HEER’, zijn God.
4 ’t Is de HEER’, Wiens alvermogen
’t Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit den hogen
Ziet wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.
Pauze
5 ’t Is de HEER’, Die ’t recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild’lijk voedt;
Die gevang’nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.
6 ’t Is de HEER’, Wiens mededogen
Blinden schenkt het lieflijk licht;
Wie in ’t stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht.
God, Die lust in waarheid heeft,
Mint hem die rechtvaardig leeft.
7 ’t Is de HEER’, Die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weeuw en wees, in twistgedingen,
En in kommer, staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.
8 ’t Is de HEER’ van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren,
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer;
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER’.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen