Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 13)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 13

1 Hoelang hebt Gij besloten, HEER’,
Mij te vergeten alzo zeer?
Zal ’t altijd zijn, en nimmer enden?
Wilt Gij U van mij eeuwig wen - den,
Die benauwd ben zo langs zo meer?
2 Hoelang zal nog dat harte mijn,
Vol van angst en van smarte zijn,
En daartoe vol zorgen mits dezen?
Hoelang zal mijn vijand nog we - zen
Mijn verwinnaar tot mijner pijn?
3 Aanzie mij, God, Gij zijt mijn Kracht;
Troost mijn hart, ’twelk U doet zijn klacht;
Wil mijn duister’ ogen verklaren,
Dat ik in den slaap niet moet va - ren
Des doods, en daar blijven versmacht.
4 Opdat hij die mij sterk bevecht,
Niet zegg’: Hij is nedergelegd;
En dat de vreugd mijner vijanden
Niet dubbel werd’ te mijner schan - de,
Ziende den val van Uwen knecht.
5 Op U, Heer’, staat mijn hoop allein;
Neem weg mijn kruis en nood niet klein.
Wil mij Uwe vreugd wederbringen;
Zo zal ik U loven met zin - gen
Voor Uw weldaden in ’t gemein.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen