Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 57)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 57

1 Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebeên;
Want mijne ziel betrouwt op U alleen;
Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug’len;
Ik berg mij daar voor alle tegenheên;
Totdat Uw macht den vijand zal beteug’len.
2 Ik roep tot God, den Koning van ’t heelal;
Tot God, Die ’t werk aan mij voleinden zal,
Die van omhoog mij redt uit mijn ellenden,
En, hoe men woed’, mijn vijand brengt ten val;
God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden.
3 Door Gods genâ wordt mijne ziel gered,
Schoon zij rondom van leeuwen is bezet.
Ik lig, gedrukt door felle stokebranden;
Hun tongen zijn, als zwaarden, scherp gewet;
Als spiesen en als pijlen zijn hun tanden.
Pauze
4 Verhef, o God, verhef U hemelhoog,
Uw ere straal’ op aard’ in ieders oog.
Zij die een net bereidden voor mijn gangen,
Zijn zelf, terwijl mijn ziel zich nederboog,
In enen kuil, voor mij bereid, gevangen.
5 Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid;
Ik ben gered; nu is mijn hart bereid;
Het is bereid, om U, mijn God, te loven;
Nu wordt Uw Naam door mij met vreugd verbreid.
Mijn psalmgezang klimm’, tot Uw roem, naar boven.
6 Waak op, mijn eer; waakt op, mijn harp en luit;
Mijn zanglust streeft den dageraad vooruit;
’k Zal onder al de volken, Heer’, U prijzen;
Mijn psalmgezang zal, bij cimbaal en fluit,
Uw Naam alom de plechtigst’ eer bewijzen.
7 Uw goedheid, Heer’, is groot en hemelhoog;
Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog.
Verhef U dan ver boven ’s hemels kringen;
Uw eer versprei’ haar luister in elks oog;
Laat ieder die door heel de wereld zingen.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen