Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 13)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 13

1 Hoelang, o HEER’, mijn Toeverlaat,
Vergeet Gij mijnen jammerstaat?
Hoelang zult Gij, in mijn ellenden,
Van mij Uw vriend’lijk aanschijn wen - den,
Daar al mijn moed en kracht vergaat?
2 Hoelang zal ik, door tegenheên,
In ’t hart vergeefs ontwerpen smeên,
En vrucht’loos schreien ganse dagen?
Hoelang zal mij mijn vijand pla - gen,
En mij verachtelijk vertreên?
3 Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, HEER’;
Ai, zie op al mijn lijden neer;
Verlicht, mijn God, verlicht mijn ogen,
En laat Uw goedheid niet gedo - gen,
Dat mij de slaap des doods verteer’.
4 Opdat de vijand, die mij haat,
Niet juich’ in mijn bedrukten staat,
Mij nooit van God verlaten noeme,
Noch in mijn wank’len zich beroe - me,
Dat mij hun overmacht verslaat.
5 Maar, in dit smartelijk verdriet,
Mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet;
Neen, ’t zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den HEER’ mijn lofzang wij - den,
Die mij genadig bijstand biedt.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen