Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 143)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 143

1 Wil mijn gebed, o HEER’, verhoren,
Laat toch komen tot Uwe oren
Mijn smeken en mijn treurigheid;
En naar Uwe goedheid alvoren
Antwoord mij in mijn tegenheid.
2 Wil, Heer’, met Uwen knecht niet treden
In ’t recht naar Uw gerechtigheden,
Dat hij niet koom’ in straf en pijn;
Want, Heer’, geen mense hier beneden
En kan voor U onschuldig zijn.
3 Mijn vijand vervolgt mij gaar zere,
Om mij neder te werpen, Heere;
Hij laat het niet blijven daarbij,
Maar in enen kuil met onere,
Als waar’ ik dood, verbergt hij mij.
4 Daardoor is mijn ziel zeer beladen
Met benauwdheid vroeg ende spade;
Ik schijne verlaten met haast.
Dies door deez’ tegenheid en schade
Is mijn hart beroerd en verbaasd.
5 In dezen duisteren kuil klachtig
Ben ik des ouden tijds gedachtig,
En Uwer werken, Heer’, zeer goed;
Ik verhaal t’ mijner trooste krachtig,
Die grootdaden die Uw hand doet.
6 Daar zucht ik zeer in zulke standen,
En strekke tot U, Heer’, mijn handen;
Mijn ziel is door ’t roepen gelijk
Den dorren uitgedroogden landen,
En als een zeer dorstig aardrijk.
Pauze
7 Verhoor mij nu haast, o HEER’ goedig;
’t Hart is flauw, ik ben schier kleinmoedig;
En verberg mij Uw aanschijn niet,
Of ik moet hun gelijk zijn spoedig,
Die men in de graven diep schiet.
8 Laat mij vroeg Uw genaad’ aanschouwen,
Op U staat mijn hoop in ’t benauwen;
Maak mij toch den rechten weg kond,
Dien ik gaan moet; want, Heer’ vol trouwe,
Tot U hef ik op hart en mond.
9 O God, mijn Hopening zeer reine,
Verlos mij uit den nood niet kleine
Mijner vijanden wreed en fel.
Gij zijt, HEER’, mijn Toevlucht alleine,
Ja, Gij, o God, en niemand el.
10 Leer mij, Heer’, naar Uw welbehagen
Wandelen recht zonder versagen;
Want Gij toch zijt mijn God voorwaar.
Dat Uwe Geest alle mijn dagen
Mij leid’ in Uwen weg eerbaar.
11 O HEER’, wil toch door Uwen Name
Mijn ziele verkwikken bekwame,
Ende levendig maken blij;
Verlos mij uit nood, angst en blame,
Door Uwe gerechtigheid vrij.
12 Mijn vijanden, die mij bestrijden,
Doe, Heer’, teniet tot dezen tijden;
Door Uw goedheid verderf ook slecht
Hen die mijn ziel aandoen groot lijden;
Want ik ben Uw getrouwe knecht.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen