Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 114)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 114

1 Toen Israël Egypteland verliet,
En als ’t huis Jakobs ganselijk afschied
Van ’t vreemd volk en zijn wezen,
Juda werd Gods heilig’ ere zeer klaar,
En God werd Israëls Heer’ openbaar,
Ja, een Heer’ hooggeprezen.
2 De zee zag zulks aan en week zeer verbaasd;
De Jordaan was ook gedwongen met haast
Haar achterwaarts te keren.
Als schapen sprongen de bergen meteen,
En de heuvelen en de bergskens kleen
Gelijk lammerkens tere.
3 Wat was u, zee, dat gij wegvloodt zo zaan?
Ende waaromme zijt gij, o Jordaan,
Zo teruggegedreven?
Bergen, waarom sprongt gij als schapen vet?
Gij bergskens, waarom hebt gij u ontzet
Als lammerkens die beven?
4 Voor Gods aanschijn, Die alle ding vermag;
Voor Jakobs God, voor Wien (zo men daar zag)
’t Aardrijk beefde waarachtig.
Voor dien God, Die maken kan enen stein
Tot een meer, en doet springen een fontein
Uit enen steenrots krachtig.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen