Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 110)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 110

1 De HEER’ heeft gesproken tot mijnen Heere:
Zet U nu fijn tot Mijne rechterhand,
Totdat Ik Uw vijanden met onere
Tot enen voetbank maak in ’t ganse land.
2 God zal den scepter van Uw Koninkrijke
Uit Sion strekken over d’ aarde breed;
En Hij zal tot U spreken desgelijke:
Heerset over al Uw vijanden wreed.
3 Vrijwillig zal ’t volk geschenk doen met vrede,
Op den dag van Uwe kroninge fijn;
Gelijk de dauw rijkelijk valt beneden,
Zullen U veel kind’ren geboren zijn.
4 God heeft met ernst gezeid, ende gezworen
Met enen eed, die vast’lijk zal bestaan:
Gij zijt een eeuwig Priester uitverkoren,
Naar Melchizédeks ordening voortaan.
5 Tot Uwe rechterhand zal God verderven
Al Uwe vijanden met grote kracht;
De boze koningen zal Hij doen sterven,
Ter tijd Zijner gramschap met volle macht.
6 Hij zal Hem ook aan de heidenen wreken,
En ’t land vol maken met lichamen dood;
En eind’lijk dat hoofd gans in stukken breken,
’t Welk nu heerset over veel landen groot.
7 Ja, Hij zal ook op den weg uit de beken
Haast drinken van ’t lopende water klaar;
En zal daarna Zijn hoofd heerlijk opsteken,
En hebben de overwinning eenpaar.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen