Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 10 2)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 10.2 ©

Van de erfzonde

1

Vr. Raakt Adams zonde ons ook?
Antw. Ja, ze wordt ons toegerekend.

2

Vr. Waarom?
Antw. Omdat Adam het hoofd van het verbond was, en daarin aangemerkt werd als vertegenwoordigende al zijn nakomelingen. Rom. 5:12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

3

Vr. Welke zonde hebben wij dan door Adam?
Antw. De erfzonde. Ps. 51:7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

4

Vr. Hoe velerlei zonde is er dan?
Antw. Twee: erfzonde en dadelijke zonde.

5

Vr. Hoe wordt de erfzonde de onze?
Antw. Door toerekening en door overerving.

6

Vr. Wie rekent ons Adams zonde toe?
Antw. God.

7

Vr. Wat rekent Hij ons toe?
Antw. De schuld der zonde. Rom. 5:19. Gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld worden. 1 Kor. 15:22. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

8

Vr. Wat erven wij over?
Antw. De smet der zonde. Job 14:4. Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één.

9

Vr. Van wie?
Antw. Van onze ouders.

10

Vr. Wat is de schuld der zonde?
Antw. De verbintenis tot straf om Adams zonde. Rom. 5:12, 18. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.

11

Vr. Wat is de smet der zonde?
Antw. De inklevende verdorvenheid, die zich verspreid heeft over de gehele mens. Gen. 8:21. Want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Rom. 6:12, 13. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

12

Vr. Hebben alle mensen erfzonde?
Antw. Ja, uitgezonderd Christus. Joh. 3:6. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees.

13

Vr. Waarom had Christus geen erfzonde?
Antw. Omdat Hij ontvangen is van de Heilige Geest. Luk. 1:35. En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen