Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 29)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 29

1 Aardse machten, looft den HEER’;
Geeft den HEERE sterkt’ en eer;
Dat de lof van ’s Hoogsten Naam
Aller groten roem beschaam’;
Vorsten, ’t voegt u Hem, in ’t midden
Van Zijn heiligdom, t’ aanbidden;
’t Voegt u, met de Godgetrouwen,
’s HEEREN heerlijkheid t’ ontvouwen.
2 ’s HEEREN stem, op ’t hoogst geducht,
Rolt en klatert door de lucht;
Berst, met vreselijk geluid,
Op de grote waat’ren uit;
Klinkt, met nadruk en vermogen,
Heerlijk uit de hemelbogen;
’t Schepsel beeft en staat verwonderd,
Als de God der ere dondert.
3 ’s HEEREN wonderstem verbreekt,
Als Zijn grimmigheid ontsteekt,
’t Ceed’renbos van Libanon;
Schudt den hogen Sirion;
Ceed’ren, uit den grond gewrongen,
Hupp’len als der rund’ren jongen;
Bergen voelen sidderingen,
Daar z’ als wilde stieren springen.
4 ’s HEEREN stem verbaast natuur;
Houwt uit bergen vlammend vuur;
Schiet van ’t zwerk den bliksem neer.
Kades beeft voor ’t buld’rend weer;
Woestenijen slaan aan ’t zuchten;
Hinden krijgen, onder ’t vluchten,
Barenswee; door vrees gedrongen,
Werpen z’, in dien nood, haar jongen.
5 ’s HEEREN stem ontbloot het woud;
Maar hij die op God vertrouwt,
Buigt zich veilig, Hem ter eer,
Juichend in Zijn tempel neer.
’t Is de HEER’, Wiens wenk de stromen
In hun woede kon betomen;
Die, in macht nooit af te meten,
Eeuwig is ten troon gezeten.
6 Looft den HEER’, Die wond’ren werkt;
Israël, Zijn volk, versterkt;
Hem, Die Jakobs heilig kroost
Zeeg’nen zal met vreed’ en troost.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen