Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 28)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 28

1 Ik roep tot U, o eeuwig Wezen;
Mijn Rotssteen, nooit naar eis volprezen;
Wend niet, als doof, van mij Uw oren;
Zwijg niet; laat mij Uw antwoord horen,
Opdat ik niet gerekend word
Met die in ’t graf zijn neergestort.
2 Hoor naar mijn stem en kermend smeken,
Als ik mijn handen op zal steken
Naar d’ aanspraakplaats, Uw heil’ge woning.
Trek mij niet weg, o Opperkoning,
Met hen wier argelistigheid,
In schijn van vrede, kwaad bereidt.
3 Doe ’t kwade, bij hen ondernomen,
Op hen, naar hun verdiensten, komen;
Geef hun, opdat z’ Uw hoogheid merken,
Naar hun verkeerd’ en boze werken;
Dat Uw gestrenge geselroe
Hun, naar het recht, vergelding doe.
4 Omdat zij nooit naar ’t werk des HEEREN
Oplettend hart of ogen keren;
Maar onbedacht en stout versmaden
Het oogwit Zijner grote daden;
Zal Hij hen doen te gronde gaan,
Ontbloot van hulp om op te staan.
5 Geloofd zij God, Wiens open oren
Mijn smeekstem gunstig wilden horen.
Hij is mijn Sterkt’ en Schild in ’t strijden;
’k Vertrouwd’ op Hem, Hij hielp m’ uit lijden;
Dies springt mijn hart van juichensstof,
En zingt des Allerhoogsten lof.
6 God geeft Zijn gunstvolk moed en krachten;
Hij zal, in weerwil aller machten,
Zijn rijksgezalfde staag behoeden.
Red, Heer’, Uw Isrel uit al ’t woeden;
Geef zegen aan Uw erf, en weid
Uw volk; verhef z’ in eeuwigheid.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen