Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 95)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 95

1 Komt, laat ons blij zijn in den HEER’,
En met zang verbreiden Zijn eer;
Hij is onz’ Troost en Heil alleine.
Laat ons met dankzegginge gaan
Voor Zijn aangezicht, en voortaan
Hem zingen met vreugd psalmen reine.
2 Want Hij een groot God is geacht,
Een Koning van veel groter macht
Dan de goden zijn; want ’t aardrijke
Heeft Hij in Zijn hand, welks vrucht al
Hem toebehoort, die berg en dal
Steeds voortbrengen beide gelijke.
3 De zee Hem alleen toebehoort;
Hij heeft die gemaakt door Zijn woord,
En schiep ook het aardrijk bekwame.
Komt, laat ons alt’zaam met deemoed
Vallen voor onzen God te voet
Hij heeft ons geschapen alt’zame.
4 Hij is een God Die ons behoedt;
Wij zijn ’t volk en de schapen goed,
Die van Hem wel geweidet werden.
Hoort gij heden Zijn stemme klaar,
Wilt toch uwe harten zo gaar
Niet verstokken, noch ook verherden;
5 Zo tot Massa en Meriba
Uwe vaders voor ende na
In de woestijne te doen plagen.
Zij tergden Mij met harten kwaad,
En beproefden vroeg ende spaad’
Al Mijn werken die zij daar zagen.
6 Daar Ik veertig jaren eenpaar
Met hen veel arbeid had voorwaar;
Dies klaagd’ Ik aldus onverzwegen:
Dit volk is gans zonder verstand,
Van harten gaar dwalende, want
Zij zullen niet leren Mijn wegen.
7 Dies als Ik van hen werd versmaad,
Ik was toornig door zulk een daad,
En heb in Mijn gramschap gezworen,
Dat dit boos en verkeerd geslacht
Nimmermeer zoude zijn gebracht
Ter ruste Mijner uitverkoren’.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen