Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 57)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 57

1 Ontferm U, Heer’, ontferm U over mij;
Want ik betrouw op U met harte blij;
Totdat de bozen vergaan zullen wezen,
Zal ik altijd mijn toevlucht nemen vrij
Onder Uwe vleugelen, Heer’ geprezen.
2 Tot den hoogsten God mijn stem komen zal,
Tot Hem Die een eind maakt mijns lijdens al.
Gods goedheid en waarheid zullen hen t’zamen
Verbinden tot mijn hulp in dit misval;
En hen die mij verslinden, wil beschamen.
3 Mijn ziel is in ’t midden der leeuwen snel;
Mij hebben omringet moordbranders fel;
Scherp als spiesen en pijlen zijn haar tanden,
Haar tonge gelijkt den zwaarde zeer wel;
Want ze scherp snijdt en maakt alles tot schanden.
Pauze
4 Verhef U boven den hemel, o Heer’,
Laat overal verbreid wezen Uw eer.
Zij stellen strikken allen mijnen gangen,
En zij verdrukken mijn ziele gaar zeer;
Zij graven enen kuil om mij te vangen.
5 Maar zij zijn in den kuil diep nu ter tijd
Gevallen; dies is mijn hart zeer verblijd,
En lacht, zijnde bereid tot dezen stonden,
Om Uwen lof te zingen breed en wijd,
En deez’ verlossing alszins te verkonden.
6 Dies zijt wakker, mijn tong en mijn gemoed;
Staat haast op, psalter en mijn harpe zoet;
Des morgens zeer vroeg wil ik mij opmaken,
Heer’, om te verbreiden Uw ere goed,
In alle landen en in alle spraken.
7 Tot den hemel strekt haar Uwe waarheid,
En tot de wolken Uwe getrouwheid.
Verhef U, Heer’, laat Uw kracht zien op d’ aarde;
Toon dat in d’ hemel woont Uw Majesteit,
Doe dat Uw eer overal gemerkt werde.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen