Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Statenvertaling Zefánja Inleiding)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

DE PROFEETZEFÁNJA

INHOUD VAN DEZE PROFETIE.

DE profeet Zefanja is een van de kleine profeten die voor de Babylonische gevangenis geprofeteerd hebben; want de drie naastvolgende profeten hebben geleefd en geprofeteerd, zo ten tijde der verlossing van het Joodse volk uit de Babylonische gevangenis, als daarna. Zefanja heeft geleefd ten tijde van den koning Josia, toen Jeremia begon te profeteren, en de profetes Hulda ook profeteerde. Zefanja voorzegt den inwoners van Jeruzalem en den gansen stam van Juda, dat zij vanwege hun afgoderij en andere zonden door de Chaldeeën zouden verstoord worden. Middelerwijl vermaant hij hen tot boete; en hij profeteert tegen enige uitlandse volken. Daarna keert hij wederom tot de zonden en hardnekkigheid der inwoners van Jeruzalem, mitsgaders de straffen die zij te verwachten hadden. Eindelijk vermaant hij de godzaligen tot geduld, en troost hen met evangelische beloften van de verzameling en uitbreiding der kerk ten tijde van den MESSIAS, door de beroeping der heidenen, mitsgaders hoe God dezelve zou heiligen, zegenen en heerlijk maken, en dat Hij daarentegen al hun vijanden verdelgen zou.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen