Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 43)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 43

1 Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden;
Opdat mijn ziel Uw Naam belij’,
En U geheiligd zij.
2 Mijn God, ik steun op Uw vermogen,
Gij zijt de Sterkte van mijn hart.
Waarom verstoot Gij m’ uit Uw ogen?
Waarom ga ik, terneergebogen,
Door ’s vijands wreed geweld benard,
Gestaag in ’t aak’lig zwart?
3 Zend, Heer’, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Waar mij Uw gunst verbeidt.
4 Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de Bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt,
Mij eindeloos verheugt.
5 Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g’ onrustig in uw lot?
Berust in ’s Heeren welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen.
Uw hoop herleev’, naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen