Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Statenvertaling Judas Inleiding)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

DE ALGEMENE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTELJUDAS

INHOUD VAN DEZEN ZENDBRIEF.

DE apostel Judas, navolgende het voorbeeld en ook de voetstappen van den apostel Petrus in zijn tweeden zendbrief, heeft dezen brief geschreven om de gelovige Christenen te vermanen tot standvastigheid in het ware geloof, en te dien einde te waarschuwen voor de valse leraars en spotters, om van hen niet verleid te worden. 1 En eerstelijk na het opschrift en de groetenis, 3 Stelt hij deze vermaning voor, en wijst aan hoe nodig dezelve is, alzo vele goddeloze mensen onder de Christenen waren ingeslopen. 5 Verklaart dat zulken eeuwiglijk van God zullen gestraft worden, en bewijst het met gelijke voorbeelden der Israëlieten in de woestijn, 6 Der afvallige engelen, 7 En der inwoners van Sodom en Gomorra. 8 Beschrijft hen dat zij de overheden lasteren, hetwelk zelfs de archangel Michaël tegen den duivel niet heeft durven doen. 11 Dat zij de voetstappen volgen van Kaïn, Bileam en Korach. 12 Dat zij vlekken zijn der christelijke vergaderingen, huichelaars, ongestadigen, en dat zij zekerlijk zullen verdoemd worden. 14 Hetwelk hij bevestigt met een profetie van Henoch. 16 En beschrijft verder hun gebreken. 17 En zegt dat het die lieden zijn van wie de apostelen hen gewaarschuwd hebben. 20 Daarna herhaalt hij wederom dezelfde vermaning tot standvastigheid, met belofte des eeuwigen levens. 22 Vermaant hen dat zij hun naaste ook zoeken te behouden, sommigen met zoetigheid, anderen met hardigheid. 24 Eindelijk besluit hij met een lof- en dankzegging tot God.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen