Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 Morgenzang)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Morgenzang

1 Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
Voor Uwe hoed’, en trouwe wacht,
Ons weer betoond in dezen nacht.
2 Verleen ons, na genoten rust,
Opnieuw gezondheid, kracht en lust;
Daar ’t lichaam, door den slaap verkwikt,
Zich weder tot den arbeid schikt.
3 Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’,
Getrouw verrichten, tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’;
Uw Geest ons leid’, en in ons woon’.
4 Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga;
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O Heer’, Die vol ontferming zijt.
5 Verlicht ons hart, dat duister is;
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv’rig in Uw wegen gaan.
6 Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word’ verstoord;
Sterk leraars, sterk onz’ overheid,
In ’t werk, door U hun opgeleid.
7 Troost allen die, in nood en smart,
Tot U verheffen ’t angstig hart;
Maak ons in tegenspoeden stil;
Hoor ons, o God, om Jezus’ wil.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen