Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 96)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 96

1 Zingt een nieuw lied den HEER’ geprezen;
Zingt, gij volken, wilt vrolijk wezen.
Looft en prijst Zijnen Naam altijd,
En verkondigt breed ende wijd
Gods verlossingen groot mits dezen.
2 Laat de heidenen Zijn eer merken,
Maakt gewag van Zijn wonderwerken;
Want hoogverheven is de HEER’,
Die gevreesd moet wezen veel meer
Dan d’ afgoden in alle perken.
3 Want de goden die ’t volk doen beven,
Zijn gans’lijk niet, want zij niet leven;
Maar God schiep den hemel zeer rein,
Zijn heerlijkheid en kracht niet klein,
Gaan voor Hem; hoog is Hij verheven.
4 Majesteit en kracht t’ allen stonden
Zijn in Zijn heilig huis bevonden;
Daarom, gij volken, komt toch hier,
Geeft God den HEERE goedertier
Eer en vreze met hart en monden.
Pauze
5 Looft ende prijst den HEER’ eendrachtig,
Maakt groot den Name Gods almachtig.
Gij volken, brengt Hem met deemoed
Geschenken en veel gaven goed;
Komt in Zijn huis, zijt daar aandachtig.
6 Komt t’zamen, doet in Zijn woonsteden
In heiligheid uwe gebeden;
In Zijn woninge tot Hem gaat.
Dat alle mensen metterdaad
Hem vrezen en dienen met vreden.
7 Iegelijk moet nu openbaren
Dat onz’ God heerst, en zulks verklaren;
Dies zal ’t aardrijk zeer vast’lijk staan,
Als door Zijn hand worden voortaan
Recht’lijk gerichtet alle scharen.
8 Dat de hemelen hen verblijden;
’t Aardrijk dat lacht in deze tijden;
’t Meer verheffe met vreugd den kop;
’t Veld en ook al wat groeit daarop,
En bossen moeten God belijden.
9 De Heer’ komt, de Heer’ komt zeer spoedig,
Om ’t aardrijk met harten zachtmoedig
Te richten in gerechtigheid,
En de volken in billigheid
Te leiden naar Zijn waarheid goedig.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen