Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 76)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 76

1 God is in Judéa zeer wel
Bekend en overal vermaard;
Zijn Naam en kracht in Israël
Zijn geroemd en geopenbaard;
In Salem en tot Sion schone
Staat dat huis fijn van Zijne wone.
2 Daar ziet men dat Hij breekt zeer kleen
Kracht’lijk den boog en pijlen t’zaam;
Schilden, zwaarden en ook meteen
Den krijg met zijn rusting bekwaam;
En toont dat Hij meer zij te vruchten
Dan men de straatrovers moet duchten.
3 Slapende zijn de stouten zaan
Beroofd harer goederen groot;
De krijgers, die op haar kracht staan,
Laten vallen de handen bloot.
Uwe toorn doet haast in slaap vallen
Paarden en wagenen met allen.
4 Gij zijt verschrikkelijk gaar zeer,
Gij, o mijn God, en niemand el.
Wie zal voor U bestaan, o Heer’,
Wanneer Gij toont Uw gramschap fel?
Als Gij Uw oordeel hebt gegeven,
Moet dat aardrijk schrikken en beven.
5 Dan stondt Gij op en hebt verkond
Uw oordelen, en gemaakt vrij
D’ ellendigen terzelfden stond,
En hebt die getroostet zeer blij.
Als de mensen tegen U strijden,
Gij behaalt eer aan alle zijden.
6 Gij zult ombrengen ’t ganse rot
Der woedende boosdaders kwaad.
Elk doe beloften onzen God,
En volbrenge die metterdaad;
Doet zulks, gij die daar woont beneven
Des Heeren woning hoogverheven.
7 Brengt God gaven, Die vrees’lijk is,
En wreekt Zijnen smaad ende schand’;
Ja, Hem Die door Zijn kracht gewis
Den koningen neemt haar verstand;
Die schrikk’lijk is en groot van waarde
Allen koningen op de aarde.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen