Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Statenvertaling Hooglied Inleiding)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HET HOOGLIEDVAN SÁLOMO

INHOUD VAN DIT BOEK.

DE auteur of schrijver van dit boek is Salomo, die hetzelve geschreven heeft door ingeven des Heiligen Geestes. Het is een gesprek tussen CHRISTUS als Bruidegom en de bruid, Zijn kerk, onder het voorbeeld van Salomo en zijn bruid; gelijk als in den vijf en veertigsten psalm. Ook spreken in dit Hooglied somtijds de vrienden des Bruidegoms en de speelmaagden der bruid. Onder den naam van de vrienden des Bruidegoms kan men verstaan de oprechte, vrome, godzalige profeten des Ouden en de apostelen des Nieuwen Testaments, mitsgaders alle getrouwe predikanten of leraars en voorstanders der kerk. Onder den naam der speelmaagden of vriendinnen der bruid kan men verstaan de belijders van den Naam van JEZUS CHRISTUS en van de ware religie. Onder den Naam des Bruidegoms en der bruid worden in dit Hooglied, onder verbloemde woorden, beschreven de hartelijke liefde en de voortreffelijke weldaden van den Heere JEZUS CHRISTUS, den Bruidegom, tot de christelijke kerk, Zijn bruid; en aan de andere zijde het hartelijk verlangen van de bruid, Zijn heilige kerk, naar haar lieven Bruidegom, den Heere JEZUS CHRISTUS. Ook wordt in dit boek ons voor ogen gesteld de gesteldheid waarin de kerke Gods hier op aarde zich bevindt; alsook derzelver deugden, ook haar vlekken en onvolmaaktheden.

De leermeesters der Joden hebben gewild dat niemand het eerste hoofdstuk van Genesis, noch dit Hooglied van Salomo, noch het begin noch het einde van den profeet Ezechiël lezen zou, totdat hij dertig jaar oud zou wezen, doch ten onrechte, en uit bijgeloof; hoewel de diepgrondige redenen en zaken die in dezelve staan en verhandeld worden, vereisen een mannelijk, gezet en welgeoefend verstand, alsook gematigde en geheiligde affecten, gans noodwendig om de diepe verborgenheden die daarin staan, grondig te begrijpen. Met de verklaringen, die tot verlichting hierbij gevoegd zijn, worden nochtans niet verworpen andere schriftmatige uitleggingen, die daarop zouden mogen gepast worden.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen