Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Ziekentroost Hier Volgen Insgelijks Nog Sommige Uitspraken Dienende Voor De Kranken In Hun Uiterste)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Hier volgen insgelijks nog sommige uitspraken, dienende voor de kranken in hun uiterste

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Help nu met Simon van Cyréne Zijn kruis dragen.

Ga nu buiten de legerplaats Zijn smaadheid helpen dragen.

Laat ons nu één uur met Hem waken, opdat wij niet in verzoeking komen.

Nu moet gij den drinkbeker drinken dien Christus gedronken heeft; waarom Hij bloedige droppelen gezweet heeft, om dien te ontgaan; maar bad dat Zijns Vaders wil geschieden zou.

Zeg nu met den moordenaar: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.

O God, zijt mij zondaar genadig.

Heere, Gij Zone Davids, ontferm U mijner.

O Heere Jezus, ontvang mijn geest.

Ik verlang naar U; wanneer zal ik Uw lieflijk aanschijn aanschouwen? Want mijn ziel dorst naar U, als een dorstig land.

O Heere, Gij zijt mij het leven, en het sterven is mij gewin.

Ik heb een begeerte om ontbonden te worden en met U te zijn.

Ik ellendig mens, wanneer zult Gij mij verlossen uit dit lichaam der zonde?

Het is mij beter te sterven dan te leven.

Doch, Heere, Uw wil geschiede.

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.

Dit altemaal vergunne ons God, onze lieve Vader, door de verdiensten van Zijn lieven Zoon, onzen Heere Jezus Christus. Amen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen