HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 117.

Alle heidenen worden vermaand den Heere te loven vanwege Zijn goedertierenheid en waarheid.

God is aller hulde waard
1

LOOFTa den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën.

2

Want 1Zijn goedertierenheid is 2geweldig over ons, en 3de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid. Hallelujah.