Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 8)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 8

1 O onze God en HEER’ zeer hooggeprezen,
Hoe heerlijk moet toch Uwen Name wezen!
Over ’t aardrijk strekt Uw heerlijkheid schoon,
Ja, wijder dan daar gaat des hemels troon.
2 Men ziet alszins Uwer kracht veel getuigen,
Zelfs in den mond der kinderen die zuigen.
Daardoor maakt Gij tot niet ende beschaamd
Uw vijanden, door Uw kracht zeer vernaamd.
3 Maar als ik wil aanzien ende bemerken
De hemelen, Heer’, Uwer handen werken,
De sterren, de mane, die Gij door ’t woord
Maakt ende stelt eenieder op zijn oord;
4 Alsdan spreek ik bij mij verwonderd zere:
Wat is ’t toch van den armen mens, o Heere,
Dat Gij zijner alzo gedachtig zijt,
En over hem zorge draagt t’ aller tijd!
Pauze
5 Gij maakt hem, dat hij God schier zij gelijke;
Want Gij maakt hem overvloedig en rijke,
Van heerlijkheid, die toch naakt is en bloot;
Gij maakt hem vol met veel goederen groot.
6 Gij laat hem zijn over ’t werk Uwer handen,
Als een heer derzelve in alle landen;
Zonder uitnemen, alles in ’t gemeen,
Hebt Gij hem onderdaan gemaakt meteen.
7 Ossen, schapen, haar wolle en haar vellen,
Die Gij op de bergen voedt zonder kwellen,
En op dat veld weiden doet overal,
In bossen, bergen en in menig dal.
8 De vliegende vogelen die wel zingen,
De vissen des meers en ook alle dingen,
Dien Gij haar wezen en den adem geeft,
Maakt gij hem onderdaan, ja, al wat leeft.
9 O onze God en HEER’ zeer hooggeprezen,
Ten rechten moet Uwen Naam heerlijk wezen;
Uwes Naams heerlijkheid in overvloed
Strekt veel wijder dan de aardbodem doet.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen