Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 113)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 113

1 Gij kind’ren die den HEER’ dient vrij,
Looft ende prijst Zijnen Naam blij;
Laat de hoogheid Gods zijn geprezen.
Laat zeer heerlijk nu zijn verklaard
Des HEEREN Naam zeer wijd vermaard,
En eeuwiglijk voort verhoogd wezen.
2 Van der zonnen opgang zeer klaar
Tot den ondergang moet eenpaar
Geloofd wezen Uwe Naam, HEERE;
Die over alle volken wreed
Heerset; en zo wijd en zo breed
Als de hemel is, strekt Zijn ere.
3 Wie is onzen HEERE gelijk,
Die in Zijn hemels Koninkrijk
Zo verheven is met eerwaarde?
En vandaar Zijn ogen afslaat,
Ziende hoe ’t alleszins toegaat,
In den hemel en ook op d’ aarde?
4 Hij heft zeer fijn op uit den stof
Den kleinen, tot Zijn eer en lof.
Uit den drek verhoogt Hij den armen.
Dat Hij hem bij de vorsten groot,
Ja, bij de vorsten Zijns volks bloot,
Verheffe naar Zijn groot ontfarmen.
5 ’t Huis des wijfs, ’twelk was onvruchtbaar,
Geeft Hij vol kinderen eerbaar,
Die in ’t huis spelen en op straten;
Zodat d’ onvruchtbare veracht
Kind’ren gewint met grote macht;
Dies zij verblijd wordt bovenmaten.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen