Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 58)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 58

1 O gij vergadering, gezeten
Om recht te doen, spreekt gij het recht?
Wordt alles billijk aangelegd?
Kwijt ieder zich naar zijn geweten?
En vonnist gij wel inderdaad
Zoals met recht en wet bestaat?
2 Neen; gij smeedt ongerechtigheden
In ’t harte, dat van boosheid zwelt;
Gij weegt op aard’ uw snood geweld,
In schijn van billijkheid en reden.
Godd’lozen zijn van God vervreemd,
Zo ras hun leven aanvang neemt.
3 De boze leugensprekers dolen,
Van ’t uur dat zij geboren zijn;
In hart en mond ligt heet venijn,
Als in een vuur’ge slang, verscholen;
Zij geven ’t goede nooit gehoor;
Maar stoppen, als een adder, ’t oor.
4 Gelijk zich die niet laat bezweren,
Zo willen dezen niet verstaan.
Verbreek hun tanden, laat voortaan,
O God, Uw arm hun kracht verneêren;
Breek jongen leeuwen, heet op buit,
O HEER’, de wrede tanden uit.
Pauze
5 Smelt hen tot water, laat ze drijven;
En maak hun pijlen, waar zij boos
Mee mikken, stomp en krachteloos;
Laat toch Uw arm hun boog niet stijven.
Doe hen, in armoe en gebrek,
Vergaan, versmelten, als een slek.
6 Och, laat hen in hun kwaad niet groeien;
Maar doe hen als een misdracht zijn;
Dat nooit de zon hun oog beschijn’.
Eer dan uw potten zullen gloeien
Van ’t doornenvuur, stormt Hij gezwind
Hen weg, als in een wervelwind.
7 ’t Rechtvaardig volk, gered uit lijden,
Zal eens, wanneer ’t de wraak aanschouwt,
In God, Wien ’t zich had toevertrouwd,
En in Zijn waarheid zich verblijden;
’t Zal zijne voeten, welgemoed,
Zelfs wassen in der bozen bloed.
8 De mens zal eerlang vrolijk zeggen:
Gewis, de deugd geniet haar vrucht;
Gods grootheid wordt terecht geducht,
Die loon en straf weet toe te leggen;
Gewis, daar is een God Die leeft,
En op deez’ aarde vonnis geeft.”
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen