Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen De Lofzang Van Zacharias 168 79)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

III. De lofzang van Zacharías
Lukas 1:68-79

1 Dat toch de Heer’ zij gemaakt groot,
Israëls God zij geprezen,
Die Zijn volk heeft in angst en nood
Bezocht, en verlost uit dezen;
En den Hoorn des heils opgerecht,
In ’t huis van David, Zijnen knecht;
Zo Hij hadde tevoren,
Door Zijner heilige profeten mond,
Wel voorzeid tot menigen stond,
Den vaderen van Hem uitverkoren;
2 Dat wij zouden wezen bevrijd
Van de macht onzer vijanden,
En loos gemaakt zijn nu ter tijd
Uit der ongunstigen handen;
Opdat Hij toonde Zijn goedheid,
Onzen vaderen toegezeid;
Dat Hij ook is gedachtig
Zijns verbonds en ook Zijnes eeds voortaan,
Dien Hij Abraham heeft gedaan,
Onze vader in ’t gelove krachtig.
3 Dat wij vrij zijnde van de hand
Dergenen die ons zeer haten,
Hem zouden zonder vrees of schand’
Dienen en Zijn woord recht vaten;
Gerechtiglijk en heiliglijk,
Al ons leven gewilliglijk,
Daartoe zijnde genegen.
En gij, mijn zoon, zult een profete zijn
Voor dat aanzicht des Heeren mijn,
Om voor Hem te bereiden Zijn wegen.
4 Dat gij den volke vroeg en spaad’
Zijn zaligheid moogt verkonden;
Dewelk’ inzonderheid bestaat
In vergeving zijner zonden.
Door Gods goedheid, Die ons allein
Heeft als een zon uit ’t oosten rein,
Bezocht en niet vergeten;
Opdat Hij ze mochte verlichten klaar,
Die in de duist’re schaduw zwaar
Des doods dus lange hebben gezeten.
5 Opdat Hij onz’ voeten met vreugd,
En onze voetpaden mede,
Richten mochte in alle deugd
Tot Zijne wegen in vrede.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen