Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 48)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 48

1 In de heilige stad voorwaar,
Die God Hem verkiest openbaar,
Is ’t dat Hij steeds ons wil bewijzen
Zijn heerlijkheid niet om volprijzen.
Sion gelegen in ’t noord,
Heeft onze God van nu voort
Hem geheiliget alvoren,
In een schoon land uitverkoren;
Daarin alleen t’ allen tijden
Moet hem dat aardrijk verblijden.
2 In haar paleis is God bekend,
Een Bewaarder tot in den end;
Want de koningen spanden t’zamen,
En gewapend tegen haar kwamen.
Zij hebben Gods kracht gezien,
En waren verbaasd mitsdien;
Zij vlogen met groot versagen,
Zeer verschrikt zijnd’ en verslagen,
En hebben met angst en beven
Hen all’ in de vlucht begeven.
3 Een smart gelijk des barens nood,
Heeft ze bevangen, klein en groot;
Gelijk als wann’ Gij met tempeesten
De schepen breekt, minst met den meesten.
Wij hebben ’t bevonden klaar,
Dat ons voorzeid was voorwaar,
Te weten dat de woonstede
Des sterken Gods vol van vrede,
Is de plaatse daar met lusten
Onze God eeuwig wil rusten.
Pauze
4 Hij heeft z’ alzo gemaakt voortaan,
Dat z’ eeuwiglijk wel zal bestaan.
Midden in Uw huis kan men, Heere,
Uwe gunste wel merken zere.
Dies werdt alleszins verbreid,
Heer’, Uwes Naams heerlijkheid;
Uwen lof hoort men verkonden
Overal uit alle monden;
Uw rechterhand is bevonden
Vol gerecht’heid t’ allen stonden.
5 De berg Sion is zeer verblijd;
Ook houden vierdag nu ter tijd
De dochters van Juda lofwaardig,
Over Uw oordelen rechtvaardig.
Gaat rondom Sion niet kleen,
En telt haar torens meteen;
Haar sterkheid bemerkt eendrachtig;
Ziet ook haar muren zeer krachtig.
Dat Sion den nakoom’lingen
Bekend werde door deez’ dingen.
6 Want onz’ God heerset overal
Eeuwiglijk; dies Hij ook nu zal
Ons in dit leven wel geleiden,
Totdat de dood ons doet verscheiden.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen