Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen De Twaalf Artikelen Des Geloofs Jan Utenhove)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

VII. De twaalf artikelen des Christelijken geloofs
Door Jan Utenhove

1 Wij geloven in enen God alleen,
Schepper des hemels en der aarde,
Onzer aller Vader gemeen,
Die ons laat Zijne kinders werden.
Hij wil ons altijd generen,
Lijf en ziel ook wel bewaren,
All’ ongeval wil Hij ons weren,
Geen leed zal ons tegenvaren.
Hij zorget voor ons dag ende nacht;
Het staat alles in Zijne macht.
2 Wij geloven in Christus algelijk,
Zijnen Zoon ende onzen Heere,
Erfachtig in Zijns Vaders Rijk,
Gelijk God van macht ende ere.
Uit Maria der maagd zade
Ons een ware mens geboren;
Door Gods Geest uit louter genade,
Voor ons, door de zond’ verloren;
Aan ’t kruis gestorven, ende geleit
In ’t graf, tot Zijns doods zekerheid.
3 Ten derden daag’ om onzer g’rechtigheid,
Van den doden is opgestanden;
Door ’s Vaders kracht en heerlijkheid,
Lossende ons uit ’s vijands banden;
Is ten hemel op verheven
Van de aard’ in ’t openbare;
Zit tot Gods rechterhand beneven,
Voor ons een recht’ Middelare;
Vanwaar Hij ten eind’ ook komen zal
Richten levend’ en doden all’.
4 Wij geloven in den Heiligen Geest,
God met den Vader en den Zone;
Die ons troost en maakt onbevreesd,
Ende versiert met gaven schone.
Alle christenheid verheven
Tot recht’ enigheid begeven.
Welker de zonde werdt vergeven,
Dat vlees zal nog weder leven;
Na dezen jammer is nu bereid
Ons een leven in eeuwigheid.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen