Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 9)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 9 ©

VAN HET BEELD GODS

1

Vr. Kon de mens dat verbond onderhouden?
Antw. Ja; God had de mens zo geschapen, dat hij dat kon doen.

2

Vr. Hoe schiep dan God de mens?
Antw. Goed en oprecht.

3

Vr. Is hij dan niet in een natuurstaat zonder meer, tussen goed en kwaad, geschapen?
Antw. Nee, maar in een dadelijke, zedelijke rechtheid. Pred. 7:29. Dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht.

4

Vr. Waarnaar schiep God de mens?
Antw. Naar Zijn beeld. Gen. 1.

5

Vr. Waarin bestond dat beeld?
Antw. In kennis, gerechtigheid en heiligheid.

6

Vr. Niet in de uiterlijke gestalte van het lichaam?
Antw. Nee, want God heeft geen lichaam.

7

Vr. Niet in de heerschappij over de beesten?
Antw. Nee; die is maar een gevolg van het beeld, en zal in de hemel niet zijn, waar nochtans Gods beeld op het allervolmaaktst zal wezen.

8

Vr. Bewijs eens dat Gods beeld bestond in kennis.
Antw. Kol. 3:10. En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen Die hem geschapen heeft.

9

Vr. Bewijs eens dat het ook bestond in gerechtigheid en heiligheid.
Antw. Ef. 4:24. En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

10

Vr. Was Adam met dat beeld sterfelijk?
Antw. Nee, onsterfelijk; want de dood is eerst op de zonde gedreigd. Gen. 2:17. Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen