Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 48)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 48

1 De HEER’ is groot; elk zing’ Zijn lof
In Salems stad en tempelhof,
Waar onze God, bij zuiv’re tonen,
Op Zijnen heil’gen berg wil wonen.
Hoe schoon, hoe welgelegen,
Wat vreugd voor d’ aard’, wat zegen,
Is Sions berg! Hoe groots, hoe blij,
Hoe heerlijk aan de noorderzij!
Wie is ’t, die niet de Godsstad roemt,
De stad des groten Konings noemt?
2 In haar paleizen vestigt God
Zijn troon, wordt daar erkend een Slot
En hoog Vertrek voor ’t volk te wezen;
Geen vorsten heeft men daar te vrezen.
Pas hadden zij, verbonden,
Den tocht zich onderwonden;
Pas hadden zij de stad in ’t oog,
Of hun verwond’ring steeg zo hoog,
Dat Sion slechts van ver te zien
Hen straks van schrik terug deed vliên.
3 Daar greep hen beving aan, vervaard,
Vol smart, gelijk een vrouw die baart.
Zo doet G’ een oostenwind de kielen
Van Tarsis’ vloot in zee vernielen.
Wij zagen ’tgeen onz’ oren
Voorheen slechts mochten horen,
In deze stad, den troon der eer,
Van God, der legerscharen HEER’;
Hij zal, door macht en kloeke daân,
In eeuwigheid haar vast doen staan.
Pauze
4 Wij, o verheven Majesteit,
Gedenken Uw weldadigheid,
In ’t midden van Uw heil’ge woning.
Gelijk Uw Naam is, grote Koning,
Bij ons terecht geprezen,
Zo is Uw roem gerezen,
En bij de volken zeer vermaard,
Tot aan het uiterst’ eind der aard’.
Uw rechterhand, die ’t kwaad niet duldt,
Is met gerechtigheid vervuld.
5 Dat Sions berg weergalm’ van vreugd;
Laat Juda’s dochters zijn verheugd;
Wijl Gij haar vijand sloegt in ’t strijden.
Gaat Sion rond aan alle zijden;
Telt al de vestingwerken
En torens, die ’t versterken;
Ja, ziet, met een oplettend oog,
Paleizen steig’ren hemelhoog,
En stout verduren al ’t geweld,
Opdat gij ’t aan uw kroost vertelt.
6 Want deze God is onze God;
Hij is ons Deel, ons zalig Lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen