Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 52)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 52

1 Waartoe u dus beroemd in ’t kwade,
Vermeet’le dwingeland?
Ik steun gerust op Gods genade
En trouwen onderstand.
Zijn goedheid duurt den gansen dag;
Zijn almacht wekt ontzag.
2 Uw tong, die toelegt om te schaden,
En als een scheermes snijdt,
Durft zich met snood bedrog beraden,
Uit bitt’ren wrok en nijd.
Gij mint het onrecht; haat de deugd;
De logen baart u vreugd.
3 Gij grieft mij door uw schamp’re woorden,
Door taal die mij verbaast;
Gij tracht mij door uw tong te moorden;
Maar beef; gij wordt welhaast
Door God, Die uw gedrag verfoeit,
Voor eeuwig uitgeroeid.
4 God zal u voor Zijn wraak doen bukken,
En, door Zijn sterke hand,
U uit uw tent en schuilplaats rukken;
Ontwort’len uit uw stand.
De vromen zullen, vrij van nood,
Dan lachen om uw dood.
5 “Zie,” zal men zeggen, “zie den dwaze,
Die, op zijn rijkdom stout,
Ons wilde door zijn macht verbazen,
Op God niet heeft vertrouwd;
Zijn sterkte kreeg hij door geweld;
Nu ligt hij neergeveld.”
6 Maar ik zal als d’ olijfboom groeien,
In ’t huis des groten Gods.
Ik zal in eer en godsvrucht bloeien;
God is mijn Steun en Rots.
Op Zijne gunst, mij toegezeid,
Vertrouw ’k in eeuwigheid.
7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij ’t hebt gedaan;
’k Verwacht Uw trouwe hulp van boven,
Uw waarheid zal bestaan;
Uw Naam is voor ’t oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen