Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 16)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 16

1 Bewaar mij, Heer’, wees toch mijn Toeverlaat;
Op U betrouw ik vast met harten reine.
Dies spreekt mijn ziel tot U in dezen staat:
Gij hebt, Heer’, over mij de macht alleine;
Doch en komt uit mijn werken uitgelezen
Gans gene nut tot U, Heer’ hooggeprezen.
2 Mijn begeert’ is den vromen bij te staan,
Die geroemd zijn om haar godzalig leven;
Maar straf op straffe moet hen komen aan,
Die hen tot den afgoden vals begeven;
Bij haar bloedoff’ren ben ik niet gevonden,
Ja, haar namen en zal ik niet vermonden.
3 God is mijn Deel, Die mij bewaart nu voort.
Op U staat mijn rente gegrondet, Heere;
Dit heerlijk erfdeel, dat mij toebehoort,
Is mij in ’t schoonste geworden met ere.
Ja, ’t beste deel, dat gevonden kan wezen,
Is mij recht toegevallen, Heer’ geprezen.
Pauze
4 Geloofd zij God, Die mij altijd wil zijn
Een Raadsheer, Die mij zo wel heeft beraden.
Want de nieren en de gedachten mijn
Hebben mij ’s nachts onderricht vroeg en spade.
Ik heb God voor ogen in mijn bezwaren,
Die mij bijstaat en mij wel wil bewaren.
5 Zie, daarom is mijn hart alzo verheugd,
Mijn tonge lacht, mijn vlees rust hier beneven,
Wetende dat Gij niet en wilt, noch meugt,
O Heer’, in ’t graf laten vergaan mijn leven;
Gij zult Uwen Heilige groot van waarde,
Gans niet laten verrotten in de aarde.
6 In den weg zult Gij doen gaan Uwen Knecht,
Die Hem brengt in ’t leven vrij uit benauwen;
Want daar is geen volkomen vreugd oprecht,
Dan in Uwes aanschijns heerlijk aanschouwen.
In Uwe hand is en blijft ook gestadig
De volheid aller blijdschap, Heer’ genadig.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen